UV-C drinkwaterzuivering

UV-C drinkwaterzuivering

 

Ultraviolet desinfectie technologie

UV-c drinkwaterzuivering is een mysterie voor veel mensen - hoe kan "licht" nu bacteriën doden? De zon als bron van ultra violet lichtMaar de waarheid is dat het dat wel degelijk doet. Ultraviolet (UV)-technologie is al 80 jaar bekend en de doeltreffendheid ervan is goed gedocumenteerd, zowel wetenschappelijk als commercieel. Het is de ontsmettings- / zuivering methode van de natuur zelf. Nu mensen zich steeds meer bezorgd maken over chloor- en andere chemische toevoegingen aan het drinkwater, gaan meer en meer consumenten, installateurs en waterleidingbedrijven over tot het toepassen van ultraviolet oplossingen, geschikt voor zowel de kleine als de grote residentiële en industriele toepassingen.

 

UV_DrinkwaterbedrijfUltraviolet is een middel voor het doden of onschadelijk maken van micro-organismen. Deze micro-organismen kunnen variëren van bacteriën en virussen tot algen en protozoa. UV desinfectie wordt gebruikt in lucht-en UV-c drinkwaterzuivering. Maar ook voor de bescherming van voedsel en dranken en vele andere desinfectie en sterilisatie toepassingen. Ook de drinkwaterproduktiebedrijven Vitens, PWN en Evides gebruiken UV-c technologie op de meeste van hun produktielocaties om het drinkwater te zuiveren. Met deze methode van water zuiveren is het mogelijk om te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die in Nederland zijn gesteld aan drinkwater, zonder de nadelen die er kleven aan alternatieve zuiveringstechnieken. De waterleidingbedrijven in Nederland ervaren de techniek van UV-desinfectie als een methode van water zuiveren die zeer betrouwbaar en milieuvriendelijk is. Een groot voordeel van UV-behandeling is dat het in staat is de ontsmetting van het water sneller te bewerkstelligen dan chloor, zonder omslachtige bewaar containers en schadelijke chemicaliën. UV-c drinkwaterzuivering is eveneens zeer kostenbesparend!
 

Benieuwd naar onze UV-c toepassingen?

Hier vindt u ons assortiment.

 

 

Wat is UV en hoe werkt het?

UV-energie is een bepaald gebied van het elektromagnetisch spectrum, dat ligt tussen de x-ray-gebied en het zichtbare licht. UV zelf ligt in de orde van 200 nanometer (nm) en 390 nanometer (nm). Optimale UV kiemdodende actie vindt plaats bij 260 nm.
UV_licht

Aangezien de natuurlijke kiemdodende UV van de zon wordt gefilterd door de aardatmosfeer, moeten we kijken naar alternatieve methoden voor de productie van UV-licht. Dit wordt bereikt door de omzetting van elektrische energie in een lage-druk-kwikdamp kwarts-lamp. Elektronen stromen door de geïoniseerd kwikdamp tussen de elektroden van de lamp, die vervolgens UV straling genereert.

Als het UV-licht doordringt via de celwand en cytoplasmatische membraan van de micro organismen, veroorzaakt het een moleculaire herindeling van het DNA, waardoor deze zich niet meer kunnen reproduceren. Als de cel niet kan reproduceren, wordt hij beschouwd als zijnde dood.


Ontwerp en dosering

Het ontwerp van een ultraviolet sterilisator heeft een extreem grote invloed op de manier waarop de UV-dosis wordt geleverd. Dosering is de meest kritische functie van UV desinfectie. De UV-lampen stralen een vaste hoeveelheid ultraviolette energie uit en het is belangrijk dat de grootte en capaciteit van het systeem correct worden gekozen. Het aantal liters per minuut vormen de bepalende factor en het systeem moet hierop aangepast zijn. De tijdsinterval dat het water wordt doorstraalt in de desinfectiekamer, is recht evenredig met de dosering, dat is de hoeveelheid energie per oppervlakte-eenheid (berekend door het delen van de energieopbrengst in Watt door de oppervlakte van de lamp), en bepaald daarmee de doeltreffendheid van de vernietiging van micro organismen in het systeem. Dit product van de intensiteit en de tijd staat bekend als "de dosis" en wordt uitgedrukt in microwatt seconden per kwadraat centimeter (uWsec/cm2).

Gedeeld door 1000 in mJ/cm2, de aanvaarde en meest gebruikte notatie.

Voor maximale UV-transmissie wordt de lamp gescheiden van het water door een kwarts buis om twee belangrijke redenen. Het isoleert de lamp van het water en veroorzaakt een meer uniforme werktemperatuur. Aangezien kwartsglas UV licht doorlaat, in tegenstelling tot normaal glas, geeft dit tevens een verhoogde UV-output in het water.

Een verscheidenheid aan optionele functies kan worden toegevoegd aan de UV-sterilisatoren. Zo zijn er "UV-monitoren" die de feitelijke UV-energie in de gaten houden, solenoïd kleppen die de waterstroom stoppen in het geval van een systeemuitval, flow controle-apparaten die de maximale waterstroom beperken, hoorbare en zichtbare alarmsystemen die zowel lokaal als op afstand waarschuwen wanneer de lamp niet correct functioneert, temperatuur-sensoren die excessieve temperaturen in de reactor kamer of bedieningspaneel voorkomen en meters die de levensduur van de UV-lampen bewaken.

De voordelen van UV-desinfectie:

 

 • Milieuvriendelijk, geen gevaarlijke chemische stoffen om mee te werken of om op te slaan, geen probleem van een overdosis (dat is onmogelijk).
 • Lage startkosten alsmede lagere exploitatie-uitgaven in vergelijking met soortgelijke technologieën, zoals ozon, chloor, enz.
 • Direct behandelingsproces, geen noodzaak voor opslagtanks, lange retentietijden, enz.
 • Zeer zuinig, honderden liters kunnen worden behandeld tegen minimale (een paar cent) kosten.
 • Geen chemicaliën toegevoegd aan de watervoorziening - geen bijproducten (dwz organische chloorverbindingen + UV = trihalomethanen).
 • Geen verandering in smaak, geur, de pH of geleidbaarheid of de algemene chemie van het water.
 • Automatische werking zonder dat er speciale aandacht voor nodig is, gebruikers vriendelijk.
 • Eenvoud en gemak van onderhoud, periodieke reiniging (indien van toepassing) en jaarlijks vervangen van de lamp, geen bewegende delen die kunnen slijten.
 • Geen enkele hantering van giftige chemicaliën, geen behoefte aan speciale eisen van opslag, geen WHMIS eisen.
 • Eenvoudige installatie, slechts twee wateraansluitingen en een elektrische aansluiting.
 • Kan gebruikt worden met alle andere processen (dat wil zeggen, RO, filtratie, ionenwisselaar, enz.)

 


Factoren die van invloed zijn op UV werking

Omdat UV geen meetbare residuen achterlaat in het water wordt aanbevolen dat de UV sterilizer wordt geïnstalleerd als de laatste stap van het behandelingsproces en zo dicht mogelijk bij het uiteindelijke distributie systeem. Zodra de kwaliteit van uw waterbron is vastgesteld, zult u moeten kijken naar aanwezige vervuilingen die het UV licht hinderen en waardoor het systeem niet correct kan functioneren (bijvoorbeeld ijzer, mangaan, TDS, troebelheid, en zwevende deeltjes).

IJzer en mangaan veroorzaken vlekken op de kwartsbuis en voorkomen zo dat de UV-energie maximaal kan uitstralen. Aangeraden wordt om ijzer en mangaan onder een waarde te houden van 0,03 ppm (ijzer) en 0,05 ppm (mangaan). Een goede voorbehandeling is nodig indien deze stoffen aanwezig zijn.

Totaal opgeloste vaste stof (TDS) mag niet meer dan ongeveer 500 ppm zijn.


Troebelheid veroorzaakt het onvermogen van het licht om het water te doorstralen. Troebelingsgraad maakt het water troebel en esthetisch onaangenaam.

"Suspended Solids" (de opgeloste deeltjes) moeten worden teruggebracht tot een maximum grootte van 5 micron. Grotere vaste stoffen hebben het potentieel om als "vervoermiddel" te dienen voor de micro-organismen en zo deze organismen af te schermen van de nodige UV-belichting. Voorfiltratie is een "must" voor alle UV-applicaties.

Aanvullende Factoren die van invloed zijn is UV-temperatuur. De optimale werktemperatuur van een UV-lamp moet in de buurt van 40 ° C (104 ° F) liggen. UV-niveaus schommelen met de temperatuur.

UV-toepassingen

Een van de meest gangbare toepassingen van ultraviolette sterilisatie is het ontsmetten van water voor huishouden en industrieën. UV biedt een zuinige, efficiënte en gebruiksvriendelijke manier voor de productie van betrouwbaar en drinkbaar water.

De volgende lijst toont een paar gebieden waar ultraviolet-technologie momenteel in gebruik is:

oppervlaktewater, laboratoria, gebotteld water, grondwater, wijnmakerijen, farmaceutische industrie, zuivelfabrieken, brouwerijen, boerderijen, elektronica, ziekenhuizen, hydrocultuur, aquaria, restaurants, kuuroorden, boten en campers, verkoopautomaten, cosmetica en voedsel producten, bakkerijen, distilleerderijen, petro chemische industrie, scholen, visverwerking, fotografie, koeltorens,

en nog veel meer ...

Benieuwd naar onze praktische toepassing voor

Systemen ontwikkeld en geproduceerd door het Canadese bedrijf Wyckomar.

Hydrotense Europe is Wyckomar importeur voor geheel Europa.


Installatie en onderhoud (richtlijnen)

Zodra de toepassing is bepaald, dient u een locatie voor plaatsing te zoeken die gemakkelijke toegang biedt voor onderhoud of reparatie. U dient eenvoudig toegang hebben tot de voorfilters, toegang tot de UV-lamp voor de jaarlijkse verwisseling en regelmatig onderhoud aan het kwartsbuis. Er dient tevens een stopcontact in de buurt te zijn. * Opmerking: Het gebruik van een UV-systeem en een pomp op dezelfde elektrische lijn kan problemen veroorzaken met de levensduur van de UV-lamp en de lampvoeding (ballast). UV-systemen moeten worden geïnstalleerd op het koude water en moeten worden geplaatst als laatste punt van het totale waterbehandelingssysteem. Alle punten van het distributiesysteem na de sterilizer moeten chemisch worden gereinigd om ervoor te zorgen dat het systeem vrij is van alle microbiologische besmetting. De lamp moet minstens eenmaal per jaar worden vervangen en gecontroleerd. De kwartsbuis dient dan tevens te worden gereinigd met een simpele water / zeep oplossing. Als er residu op de kwartsbuis zit, moet u gebruikmaken van een niet schurende schone doek die geen krassen achterlaat. Laat geen vingerafdrukken op het kwartsglas achter!

Samenvatting

UV desinfectie kan worden gebruikt op vrijwel alle gebieden in zowel residentiële als commerciële toepassingen. Het eenvoudige ontwerp, gemak van onderhoud en lage investerings-en bedrijfskosten maken van UV de beste keuze bij het beheersen van "moeilijke situaties. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en watervoorziening zijn zich bewust van mogelijke bijwerkingen van chemische sterilisatoren en de daaruit voortvloeiende chemische bijproducten. Vanwege de voordelen is UV-desinfectie een zeer verstandige keuze bij de ontsmetting van onze watervoorziening in de 21e eeuw.

Dus, volgende keer, water zuiveren op de manier zoals de natuur het bedoeld heeft ... ultraviolet licht. 

 

Bekijk onze UV-c waterzuiveringssystemen of neem eens een kijkje naar een waterontharder.