Grondwater zuiveren

Weergave per pagina
Sorteren op

Bronwater-voorpomp-filterset

Vanaf 64,70 *
Op voorraad

Ontijzeringsfilterset

149,50 *
Op voorraad
kan verzonden worden binnen 2 dagen
*
Prijzen incl. BTW, en exclusief afleverkosten

Grondwater zuiveren

Grondwater zuiveren: Waterzuiveringsinstallatie ook voor kleinschalige toepassingen

Waterwinning uit eigen bron? Dat kan door middel van het slaan van een goede put en de zuivering van het grondwater. Ook al zijn de kosten ervan hoog, grondwaterfiltratie is wel noodzakelijk. Want ook al ziet grondwater, zo opgepompt uit een eigen bron bijvoorbeeld, er in eerste instantie vaak helder uit en lijkt het schoon en zuiver, toch is dat vaak bedrieglijk. Grondwater bevat namelijk vaak veel ijzer. Soms geeft het water al na enkele minuten roodbruine randen en vlokken door het geoxideerd ijzer.

 

IJzer in grondwater

IJzer (Fe II) komt van nature in grote concentraties opgeloste stof in grondwater voor. Maar ook andere verontreinigingen kunnen zich voordoen, denk bijvoorbeeld aan nitraten. In vele gevallen het gevolg van (over)bemesting van landbouwgronden.

Voor de kwaliteit van het opgepompte grondwater maakt het veel uit hoe diep de bron geslagen is. De zandlagen in onze bodem zorgen namelijk voor een natuurlijke zuivering, waardoor het grondwater van nature schoner is dan bijvoorbeeld oppervlaktewater. grondwaterlagen

Het aantal en de aard van de grondlagen in de bodem waarin het water zich bevindt bepaalt de chemische samenstelling van dat grondwater. Omdat water constant in contact is met de bodem waarin het zich bevindt, neemt het water eigenschappen en samenstelling over van de lagen waarin het zich bevindt of doorheen stroomt. Water dat bijvoorbeeld circuleert door zand of graniet is zuur en bevat weinig mineralen. Water dat zich in kalklagen bevindt is basisch en bevat (bi)carbonaten.

Regen of oppervlaktewater dat infiltreert in de bodem bevat na 6 tot 10 weken geen ziekteverwekkende organismen meer. Het heet dan hygiënisch betrouwbaar. Grondwater dat op grote diepte wordt gewonnen en grondwater dat al lange tijd onderweg is naar de onttrekkingsput kan als hygiënisch betrouwbaar water gezien worden.

Maar ook dit grondwater moet nog behandeld worden: het is zuurstofloos, rijk aan mineralen (vooral ijzer en mangaan) en opgelost CO2. Door beluchting en filtratie krijgt het de gewenste samenstelling.
 

Grondwater zuivering: Waterzuiveringssysteem op maat

Voor grondwater zuivering leveren wij complete filtratiesets en ontijzerinsinstallaties. Dit zijn standaard waterzuiveringssystemen of aangepast aan de specifieke situatie ter plaatse.

De keuze voor de samenstelling van het filtratiesysteem is afhankelijk van de kwaliteit van het aangevoerde water en het gebruiksdoel van het opgepompte grondwater.

Zeker in de gevallen waarin de put niet diep geslagen is, treffen we vaak veel ammonium en nitraat in het water aan. Daarnaast ook natuurlijk ijzer en mangaan, maar ook zware metalen, arseen, pesticiden en restanten van geneesmiddelen komen veel voor.

 

Welke waterzuiveringsinstallatie is geschikt voor mij?

Om tot een goede opbouw van een filtratiesysteem te komen is het wenselijk om de samenstelling en de verontreiniging van het water te kennen.

Wij bevelen dan ook meestal aan om vooraf een grondwatermonster te laten analyseren. De werking van een ontijzeringsfiltratie wordt namelijk door veel verschillende factoren beïnvloedt zoals temperatuur, zuurgraad, zwavelwaterstof, ozon, e.d.

Na de analyse kunnen we bepalen of, en zo ja welk ontijzerings- en/of nitraat filter toegepast moet worden. Naast de andere filtertechnieken.

Verder is het van belang om voor uzelf te bepalen hoeveel water u wilt zuiveren en voor welk doel u dat water wilt gebruiken. Wilt u bijvoorbeeld grondwater filteren tot drinkwater? Kraanwater moet een andere samenstelling hebben dan het water waarmee u de wc doorspoelt of waarmee u de was doet.

 

Normen voor ijzer in grondwater

Huishoudelijk:

  • maximum toegelaten in drinkwater: 0,2 mg/l = 0,2 ppm

Landbouwnormen:

  • reinigen van melkmachines en melktank: Fe < 0,2 mg/l

  • drinkwater voor dieren: Fe tussen 0,2- 5 mg/l

  • beregeningswater: beregeningssproeiers verstoppen vanaf Fe >1 mg/l

 

Regelgeving waterwinning thuis

Nederland

Niet iedereen mag zomaar een put slaan en grondwater uit de bodem halen. In 1984 is de Grondwaterwet ingevoerd en vanaf dat moment is de provincie verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer. In 2009 is deze wet opgegaan in de Waterwet. In deze wet worden algemene regels gegeven voor het gebruik van grondwater. Deze regels zijn voor iedere provincie uitgewerkt.

Vlaanderen

Een grondwaterwinning dient u altijd te melden aan de Vlaamse MilieuMaatschappij. Voor meer informatie kijkt u op www.vmm.be/water/grondwater/gebruik.

Voor zowel België als Nederland gelden vrijstellingen voor waterwinning wanneer er slechts beperkte hoeveelheden opgepompt worden en wanneer deze voor kleinschalige (huishoudelijke) toepassingen zijn.

 

Filtersets voor zelf water zuiveren

Wij hebben verschillende standaard filtersets samengesteld, met ieder hun eigen gebruiksfunctionaliteit. Zie ook de productafbeeldingen bovenaan deze pagina.

Set 1: ontijzering, kleinverbruik

Set 2: grondwaterzuivering/ontijzering, groot verbruik

Set 3: nitraatfiltratie en ontijzering (op aanvraag)*

Set 4: pesticiden, insecticiden en zware metalen (op aanvraag)*

* Informatie is nog niet in de webshop beschikbaar. Artikel is al wel leverbaar, mail uw vraag via het contact formulier. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren.

 

Waterzuiveringsinstallatie voor grootverbruik

In onze Ecom grondwaterzuiveringssystemen gebaseerd op de techniek van ionisatie wordt als filtermedium Ecomix gebruikt. Een medium wat van een pH waarde van 5.5 deze 5 zuiveringen in één doorgang realiseert.

  • Opgelost IJzer (fe2) tot 15 mg/l
  • Mangaan tot 3 mg/l
  • Ammonia tot 4 mg/l
  • Hardheid tot 42 ° dH

In sporadische gevallen kan er sprake zijn van een verontreiniging met colloïdaal ijzer, dan is er nog een extra filterstap noodzakelijk gebaseerd op oxidatie.

 

Grondwater filteren naar drinkwater

Wilt u nog meer weten over zelf water zuiveren en bijvoorbeeld grondwater filteren tot drinkwater? Wij adviseren graag welk waterzuiveringssyteem geschikt is voor uw gebruik. Neem daarvoor contact met ons op.