Disclaimer

 

Afbeeldingen en teksten benaderen de werkelijkheid. Hoewel met de uiterste zorg en aandacht de teksten en afbeeldingen op deze site zijn samengesteld, kan het het toch voorkomen dat er onvolkomenheden en afwijkingen zich hierin voordoen. Waarvoor bij voorbaat onze excuses. Mochten producten die u besteld heeft niet voldoen aan de beschrijving en afbeelding op de site, dan kunnen deze kosteloos geretourneerd worden met omschrijving van de reden van retour.

 

Geen verantwoordelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik. Binnen de daarvoor geldende wettelijke grenzen kan noch de onderneming Hydrotense of de aan haar gelieerde ondernemingen, noch een van haar medewerkers aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband verband staat met het gebruik van deze site, de informatie in het of het niet beschikbaar zijn van de site of haar inhoud.

 

Copyright. Het ontwerp, tekst, afbeeldingen en andere materialen op de website en de keuze of de rangschikking daarvan, vallen onder het copyright van Clean & ReUse b.v.. Het is toegestaan om de inhoud van deze site  af te drukken (hardcopy) en voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik aan te wenden.  Elk ander gebruik van het materiaal op deze site (waaronder reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld en verandering, wijziging, distributie of herpublicatie) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Clean & ReUse b.v. Of haar werkmaatschappij Hydrotense Europe, is ten strengste verboden.