Omgekeerde osmose - R.O.

Méér dan alleen het zuiverste drinkwater.

 

Waterzuivering zoals in de natuur

Het principe van omgekeerde osmose vindt zijn oorsprong in de natuur, sommige plantensoorten hebben zulke kleine poriën in hun wortelstelsel dat deze enkel puur, zuiver water opnemen. Noodzakelijk, omdat in de plant zelf alleen het pure water verdampt. Mogelijke vervuiling die normaal in het water zit, zou dan in de plant zelf achterblijven, waardoor deze plantensoorten verzuren en dichtslibben met mineralen.

RO_tekening_middelgrootverkleindOmgekeerde osmose is een waterzuiveringssysteem op basis van membraanfiltratie, een extreem fijn filter met microscopisch kleine openingen.

Onder druk wordt water door het membraan geperst waarbij het membraan zo ontworpen is dat het alleen de kleine watermoleculen van zuiver water er doorheen laat. Grotere deeltjes of moleculen met een chemische samenstelling niet.

 

De in het water opgeloste vervuilingen welke niet door het membraan gaan worden met het afvalwater afgevoerd. Omgekeerde osmose is dan ook een uitstekende methode om heel zuiver water te verkrijgen. Dit zuivere water noemt men osmosewater.

 

Er zijn meerdere factoren welke invloed hebben op de snelheid waarmee water door een membraan stroomt en die de kwaliteit van het osmosewater bepalen.

Belangrijkste elementen zijn:

  • Werkdruk: een hogere werkdruk geeft een hogere opbrengst en betere zuivering.

  • Het gebruikte filter: de fijnmazigheid en materiaal samenstelling.

  • Temperatuur: een hogere temperatuur geeft een hogere opbrengst en minder goede zuivering.

Nu is puur, zuiver water vrij agressief voor metalen en ook niet gezond voor ons lichaam, het onttrekt zouten en mineralen (o.a. kalk) aan ons lichaam. Daarom wordt, in de systemen die voor huis, tuin en keuken gebruik geleverd worden, filters gebruikt die toch nog een klein gedeelte van de aanwezige mineralen doorlaten zodat er niet puur water ontstaat maar zuiver drinkwater. Zuiver drinkwater ontdaan van schadelijke stoffen, nare smaakjes en geurtjes. Osmosewater voor menselijke consumptie zal daarom ook altijd nog enige restwaardes bevatten. Uit diverse testen door fabrikanten uitgevoerd, blijkt dat de meeste membranen minimaal 95 tot 97 procent van de opgeloste stoffen uit het toevoerwater halen.

De meeste osmosetoestellen welke op de markt te krijgen zijn, zijn met deze membranen uitgerust.

Hydrotense Europe levert R.O. (Reverse Osmoses) water filtratie voor huishoudelijk en professioneel gebruik voor industrie en horeca.

Het water is puur natuurlijk en zuiver. Het kent daardoor ook vele toepassingen.

In deze webshop vindt u de meest gangbare modellen voor huishoudelijke en bedrijfsmatige toepassing. Staat het systeem wat het beste bij uw situatie past er niet bij, neem dan contact op met ons adviescentrum. Onze specialisten kennen de markt en kunnen u een oplossing op maat bieden.

 

Werkdruk en boosterpomp

Bijna alle R.O. systemen die door Hydrotense Europe geleverd worden, zijn voorzien van een boosterpomp. Deze boosterpomp levert een hogere werkdruk (tot 8 bar) waardoor er een grotere hoeveelheid osmosewater wordt geproduceerd dan wanneer enkel gebruik wordt gemaakt van de normale waterleidingdruk. Deze ligt in Nederland meestal op 2,5 bar (begane grond).

Verder zal de verhouding osmosewater/afvalwater gunstiger zijn en zal het osmosewater van een hogere kwaliteit zijn.

Zonder toepassing van een boosterpomp geven veel R.O. systemen niet die wateropbrengst waarvoor ze ontwikkeld zijn en dus meestal ook niet die opbrengst die door de fabrikant/distributeur wordt aangegeven. In de productspecificaties van fabrikanten/leveranciers wordt de capaciteit aangegeven bij een waterdruk van 4 bar, ons leidingnet kent een druk van 2,5 bar inkomend water op de begane grond.

Met de boosterpomp, die een waterdruk van 8 bar levert, komt de opbrengst dus wel op het juiste peil en is ook de waterkwaliteit van het gezuiverde water van betere kwaliteit. Het membraan levert de beste prestaties onder grote druk.